ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

 

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες εφαρμόζονται σε υπόγεια οικοδομικά έργα για αντιμετώπιση των αρνητικών επιδράσεων του νερού, σαν μοντέρνα τεχνολογία, προσφορά της βιομηχανίας πλαστικών στην οικοδομική. Προστατεύουν τη στεγάνωση των υπόγειων κατασκευών και παροχετεύουν το νερό, αντικαθιστούν το μπετόν καθαριότητας κάτω από θεμελιώσεις και τοποθετούνται σε ταρατσόκηπους, κάτω από το χώμα, σε συνδυασμό με γεωύφασμα. Δεν απαιτείται ειδικό συνεργείο για την εφαρμογή τους και το ανταποδοτικό κόστος ενθαρρύνει τη χρήση τους.

 

Τα γεωυφάσματα είναι κυρίως μη υφαντά υφάσματα από ίνες πολυπροπυλενίου. Χρησιμοποιούνται σαν μεμβράνες φίλτρου ή οπλισμού-διαχωρισμού στο έδαφος αλλά και στην αντεστραμμένη μόνωση (μεταξύ χαλικόστρωσης και θερμομόνωσης), σε ταρατσόκηπους και πάνω από ευπαθείς στεγανωτικές μεμβράνες. Διαχωρίζουν τις στρώσεις επιχώσεων από το ασταθές υπέδαφος εμποδίζοντας τη βύθισή τους και επιτρέπουν καλύτερη συμπύκνωση και αύξηση αντοχής τους. Στην κατασκευή αποστραγγιστικών αγωγών εμποδίζουν τη διείσδυση λεπτόκοκκων υλικών και αποτρέπουν τη διάβρωση (ξέπλυμα) φραγμάτων, θεμελίων γεφυρών και τοιχίων αντιστήριξης.

 

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

Τηλ: 22370-23377

Fax: 22370-24365

Κιν: 6979229890

 

http://www.primpa.gr

e-Mail: info@primpa.gr

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΡΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τηλ: 22370-23377 - Fax: 22370-24365 - Κιν: 6979229890 - http://www.primpa.gr - e-Mail: info@primpa.gr

Designed by Karpenissi.photography