ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΒΕ

 

 

Είναι πιστοποιημένο με Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Τα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-2:

 

Ομάδα με βάση τη θλιπτική αντοχή: Μ5

Αντοχή σε διάτμηση: 0,30 N/mm 2

Περιεχόμενο σε χλωρίδια: ≤ 0,01 %

Αντίδραση σε φωτιά: Α1

Υδατοαπορροφητικότητα: ≤0,8 kg /(m2 min0,5)

Ατμοπερατότητα: Μ 5/20 (tabulated value)

Πρόκειται για συγκολλητικό υλικό τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή σκόνης.

Αναμειγνύεται με 23 – 25% καθαρό νερό κατά βάρος σκόνης (25 kg υλικού με 5,5 – 6 λίτρα νερού). Συνιστάται η χρήση μηχανικού αναμεικτήρα. Παραμένει εργάσιμο για 2-3 ώρες μετά την ανάμειξη.

Τοποθετείται στην επιφάνεια του με σπάτουλα καλύπτοντας όλο το πάχος της τοιχοποιίας. Ο αρμός πρέπει να έχει μέγιστο πάχος 3 mm.

Η κατανάλωσή του είναι 5 – 6 kg ανά  m 2 προς συγκόλληση.

Το κονίαμα ΟΡΘΟBLOCK λεπτής στρώσης διατίθεται σε σάκους των 25 kg.

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

Τηλ: 22370-23377

Fax: 22370-24365

Κιν: 6979229890

 

http://www.primpa.gr

e-Mail: info@primpa.gr

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΡΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τηλ: 22370-23377 - Fax: 22370-24365 - Κιν: 6979229890 - http://www.primpa.gr - e-Mail: info@primpa.gr

Designed by Karpenissi.photography