ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

MARMOLINE

SV 1 ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες.

 

FK 201 ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ

Έτοιμο ειδικό βιομηχανικό γκρι κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από μάρμαρο Διονύσου, ίνες και ειδικά πρόσθετα για πρόσφυση σε επιφάνειες θερμομονωτικών πλακών.

 

SV 2 ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο (δεν βλάπτει τις μεταλλικές επιφάνειες) και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες.

 

SV 3 ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες.

 

SV3 30 ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ-ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland, αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ψηφίδα 3 mm, υδράσβεστο, καθώς και ειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής.

 

SV 100 ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής.

 

SV 50 ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής. Λόγω της κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5 mm του Μαρμάρου Διονύσου που περιέχει το προϊόν, επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια που απαιτεί λιγότερο τρίψιμο και σπατουλάρισμα.

 

SVG 100 ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό γκρι μαρμαροκονίαμα με βάση το γκρι τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής.

 

SVR ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΑΣΤΑ

Έτοιμη προς χρήση έγχρωμη ρητινούχα παχύρευστη πάστα.

 

CL 3/30 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Έτοιμο βιομηχανικό έγχρωμο μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες. Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες (1 και 3 mm) που δίνουν διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Λόγω των φυσικών συστατικών που περιέχει ο τόνος του χρώματος, από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει.

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

Τηλ: 22370-23377

Fax: 22370-24365

Κιν: 6979229890

 

http://www.primpa.gr

e-Mail: info@primpa.gr

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΡΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τηλ: 22370-23377 - Fax: 22370-24365 - Κιν: 6979229890 - http://www.primpa.gr - e-Mail: info@primpa.gr

Designed by Karpenissi.photography