ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος DUROSTICK είναι ουσίες σε υγρή μορφή ή σκόνη,οι οποίες προστίθενται στο σκυρόδεμα σε μικρές ποσότητες κατά τη φάση ανάμιξης, συνήθως βάσει του περιεχόμενου τσιμέντου.

 

Επηρεάζουν τις ιδιότητες του φρέσκου ή και του σκληρυμένου σκυροδέματος με χημικό ή και με φυσικό τρόπο.

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 206-1, οι ορισμοί και οι χρήσεις των προσμίκτων σκυροδέματος καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΝ 934-2.

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τους ακόλουθους «Ειδικούς Ορισμούς» (ελαφρώς συντομευμένοι):

 

Πρόσμικτα – ορισμοί και αποτελέσματα

 

Μειωτής νερού: Καθιστά δυνατή τη μείωση του περιεχόμενου νερού σε ένα μίγμα χωρίς επίδραση στη συνεκτικότητά του, ή αυξάνει το εργάσιμό του χωρίς αλλαγή του περιεχόμενου νερού, ή επιτυγχάνει και τα δύο αποτελέσματα.

 

Υπερρευστοποιητής: Καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση του περιεχόμενου νερού σε ένα δεδομένο μίγμα σκυροδέματος, χωρίς επίδραση στη συνεκτικότητά του ή αυξάνει σημαντικά το εργάσιμό του χωρίς αλλαγή του περιεχόμενου νερού, ή επιτυγχάνει και τα δύο αποτελέσματα.

 

Ρυθμιστής Ιξώδους: Μειώνει το νερό απόμιξης που προκύπτει λόγω εξίδρωσης στο νωπό σκυρόδεμα.

 

Αερακτικό: Εισάγει συγκεκριμένη ποσότητα αέρα στο μίγμα με τη μορφή μικρών και ομοιόμορφα κατανεμημένων φυσαλίδων αέρα κατά τη φάση ανάμιξης και οι οποίες παραμένουν στη σκληρυμένη μάζα σκυροδέματος.

 

Επιταχυντής πήξης: Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την αρχική πήξη, αυξάνοντας τις πρώιμες αντοχές.

 

Επιταχυντής σκλήρυνσης: Επιταχύνει τις πρώιμες αντοχές με ή χωρίς επίδραση στο χρόνο πήξης.

 

Επιβραδυντής: Επιβραδύνει το χρόνο για την αρχική πήξη και επιμηκύνει την εργασιμότητα.

 

Στεγανωτικό μάζας: Μειώνει την απορρόφηση νερού από τους τριχοειδείς πόρους του σκληρυμένου σκυροδέματος.

 

Επιβραδυντής / μειωτής νερού: Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός μειωτή νερού (κύρια ιδιότητα) και ενός επιβραδυντή (επιπλέον ιδιότητα).

 

Επιβραδυντής / υπερρευστοποιητής: Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός υπερρευστοποιητή (κύρια ιδιότητα) και ενός επιβραδυντή (επιπλέον ιδιότητα)

 

Επιταχυντής πήξης / μειωτής νερού: Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός μειωτή νερού (κύρια ιδιότητα) και ενός επιταχυντή πήξης (επιπλέον ιδιότητα).

 

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ

 

3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

Τηλ: 22370-23377

Fax: 22370-24365

Κιν: 6979229890

 

http://www.primpa.gr

e-Mail: info@primpa.gr

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΡΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - 3ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Κ. 36100  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τηλ: 22370-23377 - Fax: 22370-24365 - Κιν: 6979229890 - http://www.primpa.gr - e-Mail: info@primpa.gr

Designed by Karpenissi.photography