ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

-Εμποτισμένη, Πλανισμένη, Σύνθετη

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΞΥΛΕΙΑ

-Μαδέρια, Σκουρέτα, OSB, Λατάκια, Μπετόταβλες, Μπετοφόρμ, Μπετοφίλμ, Κόντρα πλακέ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΤΑΒΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ, LAMINATE, ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ