Παλέτες

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά παραγγελία, μετά από συνεργασία με τους πελάτες μας, αναγνωρίζοντας όλες τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση ανάγκες.

Η αγορά πρώτης ύλης γίνεται από διάφορους δασικούς συνεταιρισμούς.

Με δικά μας μεταφορικά μέσα πραγματοποιείται η μεταφορά των παλετών στην έδρα των πελατών μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ