Τα κεραμικά τούβλα είναι μη επικίνδυνα προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι φυσικά προϊόντα επιτρέποντας στο κτίριο να αναπνέει, βελτιώνοντας την ενεργειακή του απόδοση. Χαρακτηρίζονται από ιδανικό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, παρουσιάζοντας βέλτιστη θερμομόνωση κρατώντας το σπίτι ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα κεραμικά δομικά υλικά και συγκριμένα τα οικοδομικά υλικά ανέκαθεν αποτελούσαν υλικά μακράς διάρκειας.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Πλεονέκτημα επίσης των κεραμικών δομικών υλικών είναι η ηχομόνωση που προσφέρουν από εξωτερικούς χώρους ή γειτονικούς θορύβους. Τα συμπαγή εξωτερικά τοιχία που είναι κατασκευασμένα από οικοδομικά τούβλα εξασφαλίζουν άριστη ηχομόνωση.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Η θερμική μόνωση των  οικοδομικών τούβλων επιτυγχάνεται από τον αέρα που διαπερνά τους πολλούς μικρούς πόρους τους. Έτσι ένας τοίχος από τούβλα ή μια σκεπή από κεραμίδια απορροφούν την θερμική ενέργεια όχι μόνο του ήλιου αλλά και της θερμότητας που δημιουργείται μέσα στο ίδιο το κτίριο. Σαν αποτέλεσμα βλέπουμε ότι τα κτίρια από οικοδομικά τούβλα δεν παγώνουν γρήγορα τον χειμώνα και παραμένουν δροσερά το καλοκαίρι.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αν σκεφτούμε ότι τα κεραμικά δομικά υλικά έχουν ήδη περάσει από μια πυρκαγιά από την διαδικασία παραγωγής των περίπου 1000 0C, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε την απόλυτη μη εύφλεκτη ιδιότητα των κεραμικών δομικών υλικών. Γενικά, σύμφωνα με μελέτες ένας τοίχος από οικοδομικά τούβλα παρέχει πυραντίσταση πάνω από 3 ώρες.

ΣΕΙΣΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ανάλογα με την σεισμική δραστηριότητα κάθε περιοχής πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο υλικό δόμησης. Οι συμπαγείς τοιχοποιίες έχουν μεγάλες μηχανικές αντοχές σε σεισμικές καταπονήσεις. Σύμφωνα με μελέτες σε περιοχές υψηλού σεισμικού κινδύνου τα κτίρια που είναι κατασκευασμένα από τούβλα είναι πιο ανθεκτικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα κεραμικά δομικά υλικά απαιτούν συντήρηση μικρού κόστους, που θεωρείται δευτερεύουσα στις γενικές δαπάνες του κτιρίου. Τέλος σύμφωνα με τις θερμομονωτικές ιδιότητες των κεραμικών δομικών υλικών οι δαπάνες για κλιματισμό και θέρμανση των κτιρίων είναι σαφώς μειωμένες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ένα άλλο χαρακτηριστικό πλεονέκτημα των κεραμικών δομικών υλικών είναι η αυτόματη ρύθμιση όχι μόνο της θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας μέσα σε ένα κτίριο. Γι’ αυτό αντέχουν στην υγρασία πιο πολύ από κάθε άλλο δομικό υλικό και αποτελούν απαραίτητο υλικό δόμησης σε περιοχές που παρατηρούνται μεγάλες υγρασίες και υψηλές θερμοκρασίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ