Με δικά μας μεταφορικά μέσα πραγματοποιείται η μεταφορά των παλετών στην έδρα των πελατών μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ